Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Kinshasa, DRC, July 11, 2004 10:00

Ewald Frank

Jezik talijanski

Sermons support text
engleski Slušati Download
engleski Slušati Download
talijanski Gledati