Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Sibiu, Casa de Cultura, August 22, 2010 12:00

Ewald Frank

Jezik talijanski

Sermons support text
engleski Slušati Download
talijanski Gledati
rumunjski Gledati
engleski Gledati