Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Madeira, Funchal, Madeira, January 09, 2016 16:30

Ewald Frank

Jezik njemački

Sermons support text
njemački Gledati
portugalski Gledati
rumunjski Gledati