Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Cape Town, AFM Church Hall, October 09, 2016 15:00

Ewald Frank

Limba: engleză

Sermons support text
slovac Ceas
engleză Ceas