Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, December 02, 2006 19:30

Ewald Frank

Jazyk: taliansky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
nemecky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
taliansky Počúvať Stiahnuť
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
rusky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
francúzky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
taliansky Pozerať