Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Internet Summary May 2016

Ewald Frank

Jazyk: anglicky

Korektní přehrávání audia a videa vyžaduje nainstalovaný Přehrávač Flash.