Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Madeira, Funchal, Madeira, January 10, 2016 10:00

Ewald Frank

Jezik portugalski

Sermons support text
njemački Gledati
portugalski Gledati