Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Belgrad, Meeting place, December 13, 2015 10:00

Ewald Frank

Jazyk: rumunsky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
nemecky Počúvať Stiahnuť
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Pozerať