Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Krefeld, Missions-Zentrum, November 04, 2018 10:00

Ewald Frank

Jazyk: česky

Pre korektné prehrávanie audia a videa musíte mať nainštalovaný Prehrávač Flash .
francúzky Počúvať Stiahnuť
nemecky Počúvať Stiahnuť
portugalsky Počúvať Stiahnuť
anglicky Počúvať Stiahnuť
španielsky Počúvať Stiahnuť
maďarsky Počúvať Stiahnuť
srbo-chorvátsky Počúvať Stiahnuť
rusky Počúvať Stiahnuť
rumunsky Počúvať Stiahnuť
bulharsky Počúvať Stiahnuť
taliansky Počúvať Stiahnuť
polsky Počúvať Stiahnuť
česky Počúvať Stiahnuť
polsky Pozerať
maďarsky Pozerať
portugalsky Pozerať
rusky Pozerať
česky Pozerať