Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Bucharest » September 17, 2017 19:00

Mjesto Bucharest - Local church, Romania
Propovijedi sa ovog sastanka