Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Bucharest » July 08, 1999 17:00

Místo: Bucharest - Local church, Romania
Kázáni z tohoto shromáždění