Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Bucharest » July 17, 1997 17:00

Miesto: Bucharest - Local church, Romania
Kázania z tohoto zhromaždenia