Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Bucarest » August 18, 2000 17:00

Mahali: Bucarest - Place, Romania
Mahubiri kutokea ku iyi makutano: