Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Bucarest » August 18, 2000 17:00

Místo: Bucarest - Place, Romania
Kázáni z tohoto shromáždění