Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Bucharest » July 22, 2011 19:00

Място: Bucharest - Local church, Romania
Проповеди на това събрание