Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Inchi ingine

Bucharest » June 14, 2001 17:00

Mahali: Bucharest - Local church, Romania
Mahubiri kutokea ku iyi makutano: