Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Bucharest » July 16, 1997 10:00

Miesto: Bucharest - Local church, Romania
Kázania z tohoto zhromaždenia