Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

Bucharest » July 16, 1997 10:00

Místo: Bucharest - Local church, Romania
Kázáni z tohoto shromáždění