Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Cape Town » November 06, 2013 18:00

Mjesto Cape Town - AFM Church Hall, South Africa

Contact: BRO. BRUCE KLOOT, +27-76-112-2702
Propovijedi sa ovog sastanka