Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Cape Town » November 06, 2013 18:00

Místo: Cape Town - AFM Church Hall, South Africa

Contact: BRO. BRUCE KLOOT, +27-76-112-2702




Kázáni z tohoto shromáždění