Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Cape Town » November 16, 2008 18:00

Miesto: Cape Town - AFM Church Hall, South Africa

Contact: BRO. BRUCE KLOOT, +27-76-112-2702
Kázania z tohoto zhromaždenia