Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Cape Town » November 15, 2008 15:00

Mjesto Cape Town - AFM Church Hall, South Africa

Contact: BRO. BRUCE KLOOT, +27-76-112-2702
Propovijedi sa ovog sastanka