Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Johannesburg » January 23, 2006 11:00

Mjesto Johannesburg - Parkhill Lodge, Parkhill Gardens, Germiston, South Africa

Contact: BRO. JOE MOTIKA, +27-84-540-9822
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta