Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Johannesburg » August 17, 2009 19:00

Mjesto Johannesburg - Parkhill Lodge, Parkhill Gardens, Germiston, South Africa

Contact: BRO. JOE MOTIKA, +27-84-540-9822
Propovijedi sa ovog sastanka