Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Johannesburg » June 18, 2004 17:00

Място: Johannesburg - Parkhill Lodge, Parkhill Gardens, Germiston, South Africa

Contact: BRO. JOE MOTIKA, +27-84-540-9822
Проповеди на това събрание