Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

Johannesburg » August 15, 2010 10:00

Miesto: Johannesburg - Parkhill Lodge, Parkhill Gardens, Germiston, South Africa

Contact: BRO. JOE MOTIKA, +27-84-540-9822
Kázania z tohoto zhromaždenia