Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Sibiu » August 22, 2010 12:00

Mjesto Sibiu - Casa de Cultura, Romania
Propovijedi sa ovog sastanka