Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Sibiu » August 24, 2008 11:00

Miesto: Sibiu - Casa de Cultura, Romania
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia