Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Sibiu » August 23, 2009 12:00

Miesto: Sibiu - Casa de Cultura, Romania
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia