Ujumbe ya watu wa uhuru

Yesu Kristo ni sawa sawa Jana, leo na hata milele. Ebr.13.8

Lugha:

Sibiu » August 19, 2007 17:00

Mahali: Sibiu - Casa de Cultura, Romania
Mahubiri kutokea ku iyi makutano: