Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Sibiu » August 18, 2007 19:00

Mjesto Sibiu - Casa de Cultura, Romania
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta