Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Het enige boek dat terecht de Heilige Schriften en het Woord van God wordt genoemd is de Bijbel. Samen zullen we het verder op een aantal belangrijke kwesties raadplegen. Alleen daarin is ons verteld alles vanaf het begin, vanaf de schepping van de hemel en aarde tot de einde der tijd en zelfs daarna.