Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Het enige boek dat terecht de Heilige Schriften en het Woord van God wordt genoemd is de Bijbel. Samen zullen we het verder op een aantal belangrijke kwesties raadplegen. Alleen daarin is ons verteld alles vanaf het begin, vanaf de schepping van de hemel en aarde tot de einde der tijd en zelfs daarna.