Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Az egyetlen könyv, amely méltán Szentírásnak és Isten Szavának lett megnevezve, a Biblia. Ezt a könyvet közösen át fogjuk kutatni egy néhány fontos kérdéssel kapcso- latosan.