Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays

Wśród najbardziej rozpowszechnionych książek na Ziemi Biblia zaj- muje zdecydowanie pierwsze miejsce. Tylko od roku 1960 do 2010 sprze- dano na całym świecie około 3,9 miliardów egzemplarzy. Według danych Światowego Związku Towarzystw Biblijnych w styczniu 2015 była prze- tłumaczona na 542 języki i dialekty. Biblia jest jedyną książką, która in- formuje nas o wydarzeniach całościowo, poczynając od tych, które miały miejsce na początku czasu, a kończąc na tych, które nastąpią na końcu. Spisano w niej już z wyprzedzeniem całą historię ludzkości. W biblijnym proroctwie Starego i Nowego Testamentu jest przepowiedziane również to, co dzieje się teraz.