Mission Populaire Libre

Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement" (Hèbreux 13:8)

Langue:

Autres pays

Biblia este singura carte care poate fi numită pe drept cuvânt Sfânta Scriptură şi Cuvântul lui Dumnezeu. O vom cerceta împreună mai departe ca ajutor pentru unele probleme foarte importante. Doar în ea ni se spune totul – de la crearea cerurilor şi pământului până la sfârşitul timpului chiar și dincolo de cortina timpului.