Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Biblia este singura carte care poate fi numită pe drept cuvânt Sfânta Scriptură şi Cuvântul lui Dumnezeu. O vom cerceta împreună mai departe ca ajutor pentru unele probleme foarte importante. Doar în ea ni se spune totul – de la crearea cerurilor şi pământului până la sfârşitul timpului chiar și dincolo de cortina timpului.