Wolna Misja Ludowa

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki.Heb.13.8

Język:

Jediná kniha, která se právem nazývá Svatým Písmem a Božím Slovem, je Bible. V ní budeme společně zkoumat některá témata. Jen ona nás o všem informuje od samého počátku – od vzniku nebe a země – až do konce času a o tom, co bude dále.