Misión Popular Libre Krefeld

Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Heb.13.8

Idioma:

Otros países

Jediná kniha, která se právem nazývá Svatým Písmem a Božím Slovem, je Bible. V ní budeme společně zkoumat některá témata. Jen ona nás o všem informuje od samého počátku – od vzniku nebe a země – až do konce času a o tom, co bude dále.