Missão Popular Livre

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. Hb. 13:8

Idioma:

Jediná kniha, která se právem nazývá Svatým Písmem a Božím Slovem, je Bible. V ní budeme společně zkoumat některá témata. Jen ona nás o všem informuje od samého počátku – od vzniku nebe a země – až do konce času a o tom, co bude dále.