Misiunea Liberă

Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi în veci. Evrei 13:8

Limba:

Alte ţări

Die enigste boek wat tereg na verwys word as die Heilige Skrif en as God se Woord, is die Bybel. Tesame sal ons nou ‘n paar belangrike aspekte van hierdie gewigtige tema ondersoek. Slegs daarin word vir ons alles berig vanaf die begin – met die ontstaan van die hemel en aarde – tot aan die einde van tyd en die hiernamaals.