Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Boblingen » April 17, 2006 14:00

Miesto: Boblingen - Congress-Centrum - Württembergsaal, Tübinger Str. 14, Germany
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia