Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Boblingen » March 25, 2016 14:00

Miesto: Boblingen - Congress-Centrum - Württembergsaal, Tübinger Str. 14, Germany

Predchádzajúce zhromaždenia