Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Boblingen » April 25, 2009 14:00

Mjesto Boblingen - Congress-Centrum - Württembergsaal, Tübinger Str. 14, Germany
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta