Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Boblingen » April 12, 2004 10:00

Místo: Boblingen - Congress-Centrum - Württembergsaal, Tübinger Str. 14, Germany




Kázáni z tohoto shromáždění


Předchozí shromáždění