Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

New Delhi » March 13, 2018 09:30

Místo: New Delhi - New Delhi, India
Kázáni z tohoto shromáždění

Ješte nejsou dostupná žádné audio/video záznamy anebo propisy tohoto shromáždení.