Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

New Delhi » January 12, 2013 18:00

Mjesto New Delhi - New Delhi, India
Propovijedi sa ovog sastanka