Svobodná lidová misie

Ježíš Kristus včera, dnes a naveky tentýž jest. Žid.13.8

Jazyk:

Jiné krajiny

New Delhi » January 12, 2013 18:00

Místo: New Delhi - New Delhi, India
Kázáni z tohoto shromáždění