Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Iné krajiny

New Delhi » January 13, 2013 10:00

Miesto: New Delhi - New Delhi, India
Kázania z tohoto zhromaždenia