Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Kigali » May 13, 2017 14:00Място: Kigali - Expo Grounds, Convention Center, Rwanda
Проповеди на това събрание