Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Kigali » March 15, 2016 14:00

Meeting with missionary Ewald Frank in Kigali, Rwanda.
LIVE broadcast


Program of the meetings:

1. Nairobi, Kenya - Sunday, 13. 3. 10:00
2. Nairobi, Kenya - Monday 14. 3 16:00
3. Kigali, Rwanda - Tuesday, 15. 3. 14.00 GMT
4. Kampala, Uganda - Wednesday, 16. 3., 15:00 GMT
5. Dar Es Salam, Tanzania - Saturday 19. 3. 15:00 GMT


Mjesto Kigali - Expo Grounds, Convention Center, Rwanda
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta