Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Kigali » July 15, 2007 10:00

Място: Kigali - Meeting place, Rwanda
Проповеди на това събрание