Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Kigali » February 16, 2011 15:00

Mjesto Kigali - Expo Grounds, Convention Center, Rwanda
Propovijedi sa ovog sastanka