Slobodná ľudová misia

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. Žid.13.8

Jazyk:

Kigali » July 15, 2007 15:00

Miesto: Kigali - Expo Grounds, Convention Center, Rwanda
Kázania z tohoto zhromaždenia


Predchádzajúce zhromaždenia