Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Kigali » July 15, 2007 15:00

Mjesto Kigali - Expo Grounds, Convention Center, Rwanda
Propovijedi sa ovog sastanka