Free People's mission

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Heb.13.8

Fiteny:

Abidjan » September 13, 2015 15:00

Missionary Ewald Frank visits Abidjan, Ivory Coast.

For LIVE transmission from the meeting click here.

Toerana: Abidjan - Espace "Oeuvres et Missions", YOPOUGON - Toits Rouges, Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
Toriteny tamin’io fihaonana io