Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Abidjan » September 13, 2015 15:00

Missionary Ewald Frank visits Abidjan, Ivory Coast.

For LIVE transmission from the meeting click here.

Място: Abidjan - Espace "Oeuvres et Missions", YOPOUGON - Toits Rouges, Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
Проповеди на това събрание