Свободна народна Мисия

Исус Христос е същият вчера днес и до века. Евр.13.8

Език:

Abidjan » September 17, 2006 10:00

Място: Abidjan - Espace "Oeuvres et Missions", YOPOUGON - Toits Rouges, Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
Проповеди на това събрание