Free People's mission

Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Heb.13.8

Fiteny:

Abidjan » July 09, 2008 10:00

Toerana: Abidjan - Espace "Oeuvres et Missions", YOPOUGON - Toits Rouges, Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
Toriteny tamin’io fihaonana io