Slobonda Narodna Misija

Isukrst juče je i danas onaj isti i u vijek.

Jezik

Druge zemlje

Abidjan » February 17, 2013 15:12

Mjesto Abidjan - Espace "Oeuvres et Missions", YOPOUGON - Toits Rouges, Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
Propovijedi sa ovog sastanka

Nema još ni snimka ni teksta